AVUS Management AB
AVUS Management AB

AVUS Management AB
Postadress:
Kyrkhamnsvägen 9 A
903 60 Umeå
Telefon: 0950 - 234 56
Mobil: 070 - 657 38 80
nisseavus.nu

Välkommen!

Avus Management AB har under det tidigare namnet NG Bergström AB, sedan år 2000 arbetat med inriktning mot att tillgodose utvecklings- och utbildningsbehoven i små och medelstora företag och organisationer. Från att ha haft utgångspunkt i utbildningsbehovet, ligger fokus idag på  strategisk affärs- och organisationsutveckling i företagen. Genom egen kompetens tillsammans med ett stort och starkt kontaktnät, kan vi erbjuda utvecklingshjälp på en lång rad områden för små och medelstora företag. Under senare år har bolaget satsat på egen kompetensutveckling för att nu kunna erbjuda medverkan  i professionellt styrelsearbete. Se mer om detta under "Om företaget".

Vår marknad finns främst i Västerbotten, men även i övriga delar av landet.

För att markera en ytterligare fokusering mot strategisk rådgivning, ändrade företaget namn i samband med fusion med moderbolaget till AVUS Management AB, från och med 15 maj 2013. 2017 flyttade sätet för bolaget till Umeå, men har kvar lokaler i Lycksele för den inlandsbaserade verksamheten.