AVUS Management AB
AVUS Management AB

AVUS Management AB
Postadress:
Kyrkhamnsvägen 9 A
903 60 Umeå
Telefon: 0950 - 234 56
Mobil: 070 - 657 38 80
nisseavus.nu

Kort om företaget

Verksamhetsområden:

Rådgivning, styrelsearbete och utbildning
Rådgivningen riktas mot strategisk affärsutveckling och organisationsutveckling i företag samt olika typer av insatser som framtagande av affärs- och marknadsplaner, mentorskap och styrelseuppdrag.

Ledarcoachning är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för små och mellanstora företag.
Utbildningarna har sedan start funnits med i företaget. Arbetslagsutveckling, "Vinnande arbetssätt" har vi genomfört på ett antal arbetsplatser genom åren. 
Arbetsledarutbildningar skräddarsys efter önskemål. Vi genomför också föreläsningar åt andra uppdragsgivare.

Företagets namn och personen bakom

Avus är det latinska ordet för "morfar" och "farfar". Namnbytet hänger samman med inriktningen för företaget mot mer strategisk rådgivning, och ger också en vink om ett annat liv utanför det professionella. Bolaget ägdes gemensamt av Gunnel och NilsGunnar Bergström, där NG svarade för den operativa insatsen och Gunnel medverkade i strategisk planering och som backofficerådgivare inom framför allt ledarskap. Detta pågick fram till 17 januari 2015, då Gunnel hastigt och oväntat avled. NG driver nu bolaget själv, med samma inriktning som tidigare.

NilsGunnar Bergström har jobbat som konsult inom företagets verksamhetsområden sedan 1998, först som anställd konsult och sedan 2000 som egen företagare. Yrkeslivet dessförinnan har gått via skolan som lärare, till Länsförsäkringar som säljare och säljledare och som VD inom svensk volvohandel. Erfarenheterna från alla dessa områden utgör en värdefull bas för att kunna omsätta teori till praktisk verklighet hos våra kunder. Mellan 2005-07-01 - 2009-08-31 hade NG ett heltidsuppdrag som företagsutvecklare åt Vattenfall Inlandskraft AB. Uppdraget var att hitta utvecklingsbara företag i 7 kommuner i mellersta Norrland. Det arbetet har ytterligare utvecklat ett redan stort kontaktnät.