AVUS Management AB
AVUS Management AB

AVUS Management AB
Postadress:
Kyrkhamnsvägen 9 A
903 60 Umeå
Telefon: 0950 - 234 56
Mobil: 070 - 657 38 80
nisseavus.nu

Kursinnehåll

Kursmål:

Grundprinciper:

 • Kunden i centrum
 • Målmedvetenhet i ledarskap
 • Delaktighet
 • Basera på fakta
 • Trygga processen
 • Kontinuerlig förbättring

Teamutveckling:

 • Att utveckla laget
 • Teamets personligheter
 • Grupputveckling
 • Feedback
 • Konflikter och konflikthantering
 • Värderingar

Förbättringsarbete:

 • Målbeskrivning
 • SWOT-analys
 • Inventering av förbättringsområden
 • Upprätta handlingsplan
 • Alla delaktiga

Uppföljning:

 • Helst två tillfällen med 3 - 4 månaders mellanrum, 1dag per grupp.

Kurslängd:

 • 3-5 dagar per grupp

Gruppstorlek:

 • Max 20 personer per handledare

"Vinnande arbetssätt", arbetslagsutbildning

Kursbeskrivning

Allmänt:
Vill man förändra, förbättra eller utveckla sitt arbete eller sin arbetsplats är "Vinnande arbetssätt" ett bra hjälpmedel. Konceptet bygger på principerna i TQM, Total Quality Management.
Vid införande av "Vinnande arbetssätt" på arbetsplatsen startas en process som motverkar onödig stress och kan förhindra utbränning. "Vinnande arbetssätt" innebär att alla medarbetare blir engagerade och bidrar till att utveckla sig själva och sin arbetsplats.

Vårt koncept har tre moment:

 • Genomgång med ledningen
 • Utbildning
 • Uppföljning


Ett utbildningskoncept med "Vinnande arbetssätt" kan se ut på olika sätt. Som regel startar man utbildningen med en gemensam genomgång och avstamp för all personal. Detta kan ibland kombineras med en analys, där personalen får svara på en enkät. Med hjälp av personalen listas förbättringsområden och en handlingsplan upprättas. Lagarbete, personlig utveckling och träning i problemlösning varvas.

Målgrupp:
Företag och organisationer från 5 anställda och uppåt.